Financing the post-Earthquake Recovery in Turkey - Politics Today

Türkiye’deki Deprem Sonrası İyileşme Sürecine Finansman Sağlanıyor – Siyaset Bugün.

Uluslararası kurumlar tarafından felaket gören ekonomilere verilen düşük maliyetli acil krediler olan koşullu krediler, örneğin Dünya Bankası tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Özel deprem tahvilleri ve vergi artışı finansman seçenekleri gibi borç temelli finansman yöntemleri de yerel yetkililere çok ihtiyaç duyulan fonlar sağlayabilir. Hazine Enflasyon Korumalı Tahviller (TIPS) veya gitgide popülerleşen ödeme seçenekleri gibi borç temelli finansman yöntemleri, artan vergilerle geri ödenebilir. Bu belirsiz ve sarsıcı zamanlarda alternatif ödeme seçenekleri giderek daha popüler hale gelmektedir.

Sınır ötesi ve eşten eşe ödemeler gibi alanlardan biri blok zinciri teknolojileri ve kripto paraların kullanımıdır. Bankacılık faaliyetleri askıya alındığında veya geçici olarak yasaklandığında bile bu araç hala para transferine izin vermektedir. Uluslararası kuruluşlardan alınan uygun ve düşük maliyetli krediler, uluslararası İslami finans fonu seçeneklerine erişim ve sukuk tipi tahviller, yeniden inşa çabalarını finanse etmek için faydalı olabilir. Deprem veya daha geniş felaket tahvilleri günümüzde birçok uluslararası doğal felaket vakasında etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Hastaneler, yollar, köprüler ve okulların yanı sıra elektrik, su, gaz ve kanalizasyon sistemleri gibi fiziksel altyapı inşası, Dünya Bankası dahil uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilebilir. Bu örnekler tek seferlik vergiler, tahviller ve hatta merkez bankası parası ile desteklenebilir. Deprem sigortası, belirli deprem vergileri, kişisel tasarruflar ve varlıklar, özel banka kredileri, Sivil Toplum Kuruluşu desteği, yerli kamu yardımları (Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarından), uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerden dış finansman gibi birçok kurumsal finansman kaynağı dünyasının sadece birkaç örneğidir.

Yardım ve krediler de dahil olmak üzere finansal sermaye akışı, güçlü mali veriler, sağlam finansal direnç ve düşük borç-GSYİH oranı Türkiye’nin yeniden inşa çabalarına yardımcı olabilir. Tüm bu yabancı sermaye akışları, finansal destek, yeni teşvik paketleri, konut inşaatı, yeni altyapı yatırımları ve rehabilite edilen şirketlerin yapılandırılması sonrasında ekonomik faaliyeti artırabilir ve olası bir ekonomik durgunluğa son verebilir.

Ancak odak, verimli, zamanında ve daha az bürokratik finansman düzenlemelerinde olmalıdır.