Türkiye’de Hristiyan olmak ne kadar zor? Bilmeniz gerekenler – Katolik Haber Ajansı

Türkiye’de 12.000 ila 16.000 arasında Yahudi, çeşitli inançlara sahip binlerce kişi ve birkaç yüz bin Hristiyan yaşamaktadır. 2022 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, bunların yaklaşık 25.000’i Katolik olup, birçoğu Afrika ve Filipinler’den göçmenlerdir.
Türkiye’nin diğer çoğunlukla Müslüman ülkelerden farklı olarak anayasası ülkeyi laik bir devlet olarak tanımlar. ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, vicdan, din inancı, kanaat, ifade ve ibadet özgürlüğünü sağlar ve dinsel nedenlere dayalı ayrımcılığı yasaklar. Ancak, Türkiye, İslam’a karşı maneviyat suçunu suç sayan dünyadaki 95 ülkeden biridir ve cezası altı ay ile bir yıl arasında hapis cezasıdır.
Open Doors adlı savunma grubuna göre, Türkiye’deki güçlü dini milliyetçilik ve hükümetin İslam değerlerine vurgu yapması diğer inanç mensuplarına baskı uygulamaktadır. Hükümet ayrıca tanınan dinlerin bir listesini tutar ve insanların dinî kimliklerini kimlik kartlarında elektronik bir yonga ile kaydeder ve kaydeder. Hıristiyanlık genel olarak tanınsa da, hükümet Ermeni Apostolik Ortodoks Hristiyanlarını ve Rum Ortodoks Hristiyanları ile Yahudileri tanımamaktadır.
Open Doors raporuna göre, “Hristiyanlar olumsuz bir Batı etkisi olarak görülüyor ve İslam’dan veya laiklikten inançlarını tercih edenler, aileleri ve topluluklarından inançlarını inkâr etmeleri yönünde baskıyla karşı karşıya kalabilirler.”
Çeşitli imanlara sahip dini grupların IDC adlı grup tarafından hazırlanan rapora göre, mülk sahibi olma ve bakımı, din görevlilerini eğitme ve dini eğitim sunma hakları konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle, Türk hükümeti hala Rum Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinodunun yönetimine ve Ermeni Patrikhanesi’nin seçimine müdahale etmeye devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altında, Türk toplumunun çeşitli yönleri diğer dini toplulukların zararına İslam’a karşı ayrıcalıklı davranmıştır. 2020 yılında, Erdoğan tarihi Hagia Sophia katedralini ve İstanbul’daki başka bir tarihi Hristiyan kilisesini camiye geri dönüştürmüştür.