Argentina-Turkey Cooperation: A Development Opportunity with the Global South? - Politics Today

Arjantin-Türkiye İşbirliği: Küresel Güney için Kalkınma Fırsatı mı? – Politika Bugün

Gelişen teknoloji ve ticari fırsatlar arayışında olan iki ülkenin benzer kökenlere sahip şirketlerinin güçlü gelişimi, Türkiye ve Arjantin’in ortak bir proje geliştirmesini mümkün kıldı. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra, her iki ülke sürekli ekonomik krizlerle mücadele etmesine rağmen sanayi altyapısını ve bilim-teknoloji kompleksini geliştirmiştir. Argentina, INVAP aracılığıyla pazar alanları için uydu zincirini inceleyerek bu işbirliğini gerçekleştirmek için girişimde bulunan taraf olmuştur. Latin Amerika’da gelişmiş sanayi-bilim komplekslerinden birine sahip olan Argentina’nın, çoğunlukla doğal kaynaklara bağımlı olan Latin Amerika ülkelerinden farklı olarak nükleer, uydu ve havacılık yeteneklerine sahip olması oldukça şaşırtıcıdır. Argentina, bir fırsat bulduğunda, yıllarca bir ortak aramış ve TAI’yi bulmuştur. İki şirket arasındaki görüşmeler 2017’de başladığında, 2019’da ortak girişimi kurarak hedefe ulaşmışlardır. Gonzalez Levaggi ve Blinder’ın belirttiği gibi, “Farklı motivasyonlara sahip olmak (Argentina ve Türkiye’ye atıfta bulunmak) işbirliğinin gerçekleştirilemez olduğu anlamına gelmez.” Bu Güney-Kuzey işbirliği örneği, Arjantin ve Türkiye’nin teknolojik yenilik merdiveninde yükselmesini vurgulayan dış politika için bir örnektir. Başka bir deyişle, bu, gelişmekte olan ülkelerin giderek belirsizleşen uluslararası alanda gezinme marjlarını genişleten bir politikadır.